úvodná stránka

PLASTOVÉ OKNÁ

GEALAN S3000 - systém s dorazovým tesnením
Plošne odsadená kombinácia profilov poskytuje stupňovitý vonkajší vzhľad medzi rámom a krídlom a podporená ešte zaoblením hrán pôsobí subtílnym dojmom. Profily so šikmou plochou smerom von a zasklievacie lišty zabraňujú nadmernému usadzovaniu nečistôt a uľahčujú čistenie.
Trojkomorová konštrukcia profilov, hlavná komora a vonkajšie predkomory zaručujú výbornú tepelnú izoláciu. Množstvo prepážiek a zväčšená hĺbka profilu 62 mm stabilizujú profil a zlepšujú pevnosť okenného rámu.
Veľké hlavné komory profilov umožňujú vystuženie obzvlášť masívnymi profilmi, ktoré garantujú vysokú stabilitu.
Trvalá stálosť farieb a stabilita materiálu PVCsa u okenných profilov osvedčila už desiatky rokov, a to odolávaním agresívnym vplyvom prostredia. Všetky tesnenia sú zo stálopružného materiálu a sú vymeniteľné.
Okrem štandardného skla s koeficientom prechodu tepla
k = 1,1 Wm-2 K-1 je možné použiť rôzne typy skiel, s rôznymi požiadavkami na zvukovú a tepelnú izoláciu.

Systém S 7000 IQ - rozšírenie ponuky z rodiny systémov GEALAN
Tento rok prináša EUROWOOD okná inovatívneho systému S 7000 IQ. Ide o päťkomorový systém s prehĺbenou šírkou profilov a extrémne štíhlou pohľadovou výškou profilov okna, s IN LINE šedým tesnením a taktiež s geniálnou klimatickou klapkou GEALAN CLIMA CONTROL.

Systém S 8000 IQ - hospodárnosť ako princíp
Nové okná zo štvorkomorového profilového systému S 8000 IQ vyjadrujú orientáciu firmy EUROWOOD na potreby trhu. Tento profilový systém umožňuje racionálnu a ekonomickú výrobu rôznych tvarov okien.

Výhody systému:
Harmonické proporcie
Mäkké kontúry
Úzke pohľadové šírky
Nadčasová elegancia
Estetika a kvalita
Lesklý povrch .

sklo - NITRASKLO
Samotný segment presklenia je na princípe izolačného dvojskla s modelovateľným dôrazom na teplotechniku, akustiku, insoláciu či bezpečnosť s vplyvom na bežne používané "k" hodnoty v rozmedzí 1,1 až 2,9 W.m-2.K-1. Pokovenie sa realizuje mäkkým pokovením a tvrdým pokovením. Táto vrstva oxidu spolu s výplňou medzipriestoru výrazne napomáha znižovať tepeľné straty. Ani tu však netreba povyšovať veličinu súčiniteľa prechodu tepla nad iné nemenej dôležité veličiny zvukovej izolácie, svetelnej priepustnosti, bezpečnosti, či iné. Často sa v praxi stáva, že na sklá sú kladené protichodné požiadavky, ktoré zostanú iba na papieri a nedajú sa zrealizovať. Napríklad narastaním hrúbky sklenenej tabule rastie parameter bezpečnosti a statiky, ale narúša sa parameter tepeľnej izolácie. Nakoľko normy vnímajú sklo ako systém, pri dimenzovaní bezpečnosti treba každú triedu bezpečnosti posudzovať samostatne. Výber skiel je široký. Sú na výber dekoračné líšty a sklá číre, so štrukturálnym priesvitom, alebo odrazom.

PLASTOVÉ DVERE

Každý zákazník môže uskutočniť svoje tvorivé myšlienky. So systémom pre domové dvere môžete prispôsobiť svoje domové dvere harmonicky farbou i tvarom svojej fasáde.

EUROWOOD Vám poradí ako uskutočniť Vašu predstavu, od konštrukcie až po zhotovenie Vašich domových dverí. Samozrejme sa stará o rychlú a odbornú montáž. Práve u individuálnej výroby je dôležité, že sa môžete spoľahnúť na svojho výrobcu okien: zmeria rozmery na mieste, aby montáž, ktorú urobí zaškolený montér, bola presná.

Prvky na domové dvere sú variabilné v zostave: rôzne druhy skla a dverových výplní umožňujú individuálne riešenie domových dverí. Vypuklé sklenené tabulky je možno realizovať rovnako ako drôtené sklo. Môžu sa použiť ľubovolné priečky.

Početné prvky umožňujú maximum tvorivých možností a optimálnu funkčnosť. Prispôsobenie sa klasickej i modernej architektúre nie je pre systém na domové dvere EUROWOOD žiadnym problémom.

Domové dvere EUROWOOD sú kvalitne spracované a vyznačujú sa dlhou životnosťou.

Drážka na sklo je variabilná. Vsadenie skiel od jednoduchých až po ťažké sklá odolné proti vlámaniu nie je vôbec problematické. Sklo sa môže individuálne rozdeliť priečkami. Rovnako sa môžu použiť hotové výplne.

Osvedčený viackomorový profilový systém zabezpečuje tepelnú izoláciu. Použitím vhodných vyplní sa môže táto tepelná izolácia ešte zlepśiť.

Tesnením, ktoré je vedené po celom obvode je zaručená optimálna tesnosť.

Rôzne používané hliníkové prahy majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti.